bolununsesi
Çekin, gönderin, yayınlayalım

Olsun be aldırma Yaradan yardır... Sanma ki zalimin ettiği kârdır... Mazlumun ahı indirir şâhı... ELBETTE HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR... (Yunus Emre)

Cumhuriyet'ten asla taviz yok !

 • Cumhuriyet'ten asla taviz yok !

        Milletvekili Ercoşkun, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" dedi ve ekledi: "CUMHURİYET'TEN ASLA TAVİZ YOK! DEMOKRASİMİZİ VE MİLLİ İRADEYİ DAHA DA SAĞLAM TEMELLERE DAYANDIRIYORUZ"

       Bolu Milletvekili Ercoşkun, "Türkiye'nin rejimi 1923'ten beri Demokratik Cumhuriyet'tir ve öyle de kalacaktır. Türkiye'mize kazandırmayı arzuladığımız yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin hayata geçirilmesini hedefliyoruz.Türkiye'ye özgü olan bu model ile 15 Temmuz'a benzer ihanetlerin önüne geçilecek, demokrasimiz ve millet iradesi daha da güçlü hale gelecek" dedi. Ercoşkun, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi nedir?" sorusunun yanıtını tüm ayrıntılarıyla açıkladı.

       AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, kendisinin bizzat mesai yaptığı Anayasa Komisyonu'ndaki çalışmalarının ayrıntılarını kamuoyuna açıkladı ve marjinal çevrelerin Anayasa değişikliği üzerinden Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne dair spekülatif söylemlerine karşılık verdi. 
      Milletvekili Ercoşkun, komisyonda görev alan muhalif siyasilerin Anayasa Komisyonu faaliyetlerini engellenme girişimlerinde bulunduğunu belirtti ve tüm engellemelere rağmen komisyonun Anayasa değişikliğini öngören kanun teklifini kabul ettiğini bildirdi. Ercoşkun, komisyonda kabul edilen kanun teklifinin ayrıntılarını açıklayarak, şunları söyledi:

     HAYATA GEÇMESİ HEDEFLENEN SİSTEM CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
     Anayasa değişikliği ile Türkiye'de rejim değişikliği yaşanacağı yönündeki algı operasyonlarının tamamı asılsız ve gerçek dışı. Statüko savunucusu marjinal çevreler, anayasa değişikliğinin gündeme geldiği ilk günden bu yana, ABD ülkesindekine benzer bir Başkanlık Sistemi'nin Türkiye'de iktidarımızca hayata geçirilmek istendiğini, hatta akıl almaz iddialarla Türkiye'nin eyaletlere bölünmek istendiğini ortaya atarak, kara propaganda çalışması yaptılar.

     TÜRKİYE'DE CUMHURİYET REJİMİ 'GÜÇLÜ CUMHURBAŞKANI MODELİ' İLE DAHA DA GÜÇLENECEK
      Ortaya atılan bu tarz söylemler karşısında bizler diyoruz ki; Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir hükümet sistemidir. Dolayısı ile yapılmak istenen bir hükümet sistemi değişikliğidir. Türkiye'nin rejimi 1923'ten beri Demokratik Cumhuriyet'tir ve öyle de kalacaktır. Hayata geçirilmek istenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'dir, bir başka deyişle de Güçlü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'dir.

      EGEMENLİK SADECE MİLLETE AİTTİR
      Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen anayasa değişikliği kanun teklifinin Türkiye'de demokrasiye sağlayacağı kazanımları aktardı ve ayrıntılarını şöyle açıkladı:
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, bundan asla taviz yok. Aynı anda yapılacak 2 ayrı seçimle Cumhurbaşkanı doğrudan millet tarafından 5 yıllığına seçilecek ve yürütme organının başı olacak ve yasama yetkisi milletin oylarıyla seçilmiş TBMM'de olacak.

       YASALARI YİNE SADECE MECLİS BELİRLEYECEK
      Anayasa değişikliği ile Yeni Türkiye'de hayata geçirilmesi hedeflenen sistem değişikliği ile yasama yetkisi sadece ve sadece Meclis'te olacak. Cumhurbaşkanının yasama faaliyetlerine müdahalede bulunacağı beklentileri yersiz ve gerçek dışı. Kanun teklifi yetki ve sorumluluğu Cumhurbaşkanının değil, TBMM'nindir.

      YARGI 'BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ' OLACAK! CUMHURBAŞKANI DOKUNULMAZ OLMAYACAK!
     Sistem değişikliği sonrası Cumhurbaşkanı yargı boyutunda bir güç elde etmeyecek. Mevcut anayasada 'bağımsız' olan yargı sistemi ibaresine 'bağımsız ve tarafsız' prensibi eklenecek.
Hatta yargı güvenilirliğini artırmak noktasında atılan adımlardan biri de, Cumhurbaşkanının yargılanabilmesine imkan tanımaktır. Yani Cumhurbaşkanına da yargı yolu açık olacak. Meclis, üye tam sayısının 5'te 3'ünün (360) gizli oyuyla Cumhurbaşkanına soruşturma açılmasına karar verebilecek. Yine Meclis, üye tam sayısının 3'te 2'sinin (401) gizli oyuyla Cumhurbaşkanı hakkında Yüce Divan'a sevk kararı alabilecek.

     YÜRÜTMENİN DENETİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
     Anayasa değişikliği ile birlikte hayata geçirilmesi hedeflenen Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı Sitemi ile alakalı tarafımıza yöneltilen sorulardan biri de; 'Yürütme denetlenmeyecek mi?' şeklindeki soru. TBMM, yürütme organını Millet adına; Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru Önergesi ile denetleme yetkisini sürdürecek.

      MECLİS'İN ETKİSİ VE YETKİSİ AZALMAYACAK!
      Daha önce demokratik platformlarda masaya yatırılan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne dair endişelerden biri de, sistem değişikliği sonrası etkisiz ve yetkisiz bir Meclis ortaya çıkacağı yönündeydi. Bir kez daha belirtmeliyim ki, Anayasa değişikliği ile hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi endişelerin aksine Meclis'i daha da güçlü hale getiriyor. Yeni sistemde Bakanlar Kurulu Meclis dışından oluşturulacağı için veya bakan olacak bir milletvekilinin milletvekilliği düşeceği için yürütmenin, yasama üzerindeki etkisi bitecek ve milletvekilleri daha güçlü ve etkin hale gelecek. Yasa çıkarma ve kaldırma yetkisi TBMM'de olacak.

      CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİLERİ SINIRSIZ OLMAYACAK
      Devletin başı olarak Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini kanunlar çerçevesinde sürdürecek.
Buna örnek olarak, Cumhurbaşkanı Meclis'i tek taraflı feshedemeyeceğini gösterebiliriz. Öyle ki, Cumhurbaşkanı Meclis'i feshederse, Cumhurbaşkanlığı da düşer. Bu durumda da TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri birlikte yapılır. Yine TBMM, Cumhurbaşkanını feshederse, TBMM'de feshedilmiş olur ve yine iki seçime birden gidilir."

      MİLLETVEKİLİ SAYISI 600'E ÇIKACAK, SEÇİLME YAŞI 18 OLACAK
      Milletvekili Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne dair açıklamalarının son bölümünde, Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi halinde Meclis'teki milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkacağını belirterek, "Meclis'te yaşanacak milletvekili sayısındaki artışla demokrasi kazanacak ve milli irade daha fazla Meclis'e yansıyacak. Ayrıca 25 olan seçilme yaşı 18 olacak. Bilindiği gibi 18 yaşında bir vatandaşımız oy kullanabiliyor; fakat 25 yaşına kadar aday olamıyordu. Bu düzenleme ile 18 yaşını dolduranlar Milletvekili seçilebilecek." dedi ve açıklamalarını noktaladı.

YORUMLAR Toplam yorum: 8
 • kandırırlar(10.1.2017 13:41:43)

  Esad kandırdı, pekeke kandırdı,pydkandırdı, feto kandırdı ve siz cumhurbaşkanı na tüm yetkiyi devrediyorsunuz, yazık çok yazık..

 • adem 14(10.1.2017 11:41:35)

  Ali bey sonra, bizde kandirildik demeyesiniz.  

 • emekli(10.1.2017 10:54:14)

  Allah sana ve senin gibi lerine akıl fikir versin hala buradan cumhuriyetten bahsediyorsun ya bu kadarmı beyniniz yıkandı bu kadarmı biatcısınız memleket uçuruma gidiyor be adam , biri artık bunları uyandırsın hipnotize bu adamlar..

 • bolu14(10.1.2017 08:55:05)

  Ali bey bütün yetkiler Cumhurbaşkanında olacak sa 600 milletvekiline ne ihtiyaç var, sizler orda ne iş yapacaksınız, madem bütün yetkiler cumhurbaşkanında olcak, o zaman TBMM. ni toptan kapatın, hiç olmazsa Türkiye Bütçesinin % 10, nunu kurtarmış oluruz. Ha dersen ki biz gibi güdülmeye alışkınız, o zaman sana lafım yok.

 • GOCABOLULU(9.1.2017 17:50:25)

  $:3725 TL. Ali Bey ve sizde bir iş adamı olarak bu piyasalardan etkilenmedim diyebilirmisiniz? 15 temmuzdan 2016 dan beri(1$:2.890 TL) artış net %30, 15 temmuz 2014'den (1$:2.117 TL)beri net %76...
  Kur artışını yansıtmadık bu halka diyebiliyormusunuz?
  Ekonomi son hükümetle beraber sahipsiz bakanlarımız sadece konuşuyor laf çok icraat yok...

 • Ömer Faruk Dalsarar(9.1.2017 17:04:10)

  DOKTOR BU NE?
  Yeni anayasa değişikliği teklifi' ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin sona erecek; yasama, yürütme ve yargı yetkileri tek kişide toplanacak; devlet yönetimi yasa yerine 'cumhurbaşkanlığı kararnameleri' ile düzenlenebilecek; yürütme erki artık TBMM'ye karşı sorumlu olmaktan çıkarılacak; bakanlar kurulu anayasa'dan kaldırılacak; hükümet artık fiilen olmayacak; tbmm artık devleti temsil edemeyeceği için denetim yetkisini kaybedecek; yasama yetkisi ellerinden alınacak salt çoğunluğa ulaşmadan bakanlar hakkında soruşturma istenemeyecek .Daha bir çok madde var ama şimdilik Ercoşkun şu maddeleri tek tek bir açıkla bakalım.Öyle yangından mal kaçırır gibi boş boş demokrasi ve milli irade nutukları atmakla olmayacak bu işler.

 • toklu(9.1.2017 15:16:30)

  Meclis'den canlı yayın yapsaydınız da ne olup bittiğini vatandaş kendi kulağıyla duysaydı. Neden komisyonda canlı yayınlanmasına karşı çıktınız?

 • Bilir Kişi(9.1.2017 15:13:55)

  Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'e bile bu kadar yetki verilmedi. Kaldı ki Yüce ATATÜRK ve silah arkadaşları bu yurdu yoktan var etti !
  Ben bir vatandaş olarak bir kişiye bu yetkilerin ağır geleceğini düşünüyorum.
  Taslak belli olmadan imza veren vekillere de GÜVENMİYORUM...
  Boş senete imza atmak gibi bir şey.

  Saygılar...

YORUM YAZ (Maksimum 750 karakter uzunlukta olabilir)

Diğer haberler

| Aktaş Mh. Taşhancılar Cad. No: 10 - BoluTel: 0374 212 88 66Faks: kamuran@bolununsesi.comEmail: kamuran@bolununsesi.com |
Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak
20 Şubat 2011 tarihinde sınava girecek olan
Temel Eğitim kursiyerlerimizin son kayıt tarihi
4 Ocak 2011 günüdür.

20 Şubat 2011 tarihinde Yenileme Eğitimi sınavına
girecek kursiyerlerimizin son kayıt tarihi
11 Ocak 2011 günüdür.