bolununsesi
Çekin, gönderin, yayınlayalım

Olsun be aldırma Yaradan yardır... Sanma ki zalimin ettiği kârdır... Mazlumun ahı indirir şâhı... ELBETTE HERŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR... (Yunus Emre)

Suçu yine İller Bankası’na attı !

 • Suçu yine İller Bankası’na attı !
 • Suçu yine İller Bankası’na attı !

  Arşiv

 • Suçu yine İller Bankası’na attı !
 • Suçu yine İller Bankası’na attı !

      Suçu yine İller Bankası’na attı !

      Gölköy’den Sarıcalar’daki arıtma tesisine kadar uzanan içme suyu isale hattındaki bugüne kadar yaşanan 100’e yakın patlamanın tek sebebi olarak; çelik boru döşenmesi gerekirken, yerine CTP boru döşenmiş olması gösterilmişti.

        Daha önce 2 kez yalanlanmasına rağmen, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz boru değişikliği konusunda suçu yine İller Bankası’na atmaktan çekinmedi. Geçtiğimiz hafta yapılan Belediye Meclis toplantısında boru konusu gündeme geldiğinde, Yılmaz; “Bu konuda bizim bir suçumuz yoktu. İller Bankası’nın hatasıydı. İlerleyen süreçte bankaya dava açtık” şeklinde konuştu.

      BolununSesi Gazetesi’nin arşivlerini açarak Başkan’a ve kamuoyuna bir kez daha hatırlatmayı, bir gazetecilik görevi olarak görüyoruz. 28.05.2015 tarihli haberimizde; “Boru değişikliğinin kendilerinden kaynaklanmadığını, daha önce de Makine Mühendisleri Odası’na gönderdikleri yazı ile açıklayan İller Bankası, bu açıklama ile ikinci kez Bolu Belediye Başkanı Aladdin Yılmaz’ın su hattı ile ilgili açıklamalarını yalanlamış oldu” demiştik. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve hatırlatmak adına bu haberimizi yineliyoruz.    

 

         6.08.2017 tarihli Bolu Olay Gazetesi’nin haberi;         

       CTP Boruları meclis gündeminde

         Bolu Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Meclis gündeminde ise CTP boruları vardı.

        Bolu Belediyesi Meclisi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Meclis gündeminde ise İller Bankası ile CTP boruları vardı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İller Bankası’nın CTP Borularını önerdiği ve bu konuda kendilerini yanlış yönlendirdiğini söyledi. Yılmaz; “İller Bankası daha önce su boruları için kendisi CTP borularını tavsiye etti. Bizde onları dinleyerek bu boruların daha dayanaklı olduğuna kanaat getirdik. CTP Borularını uygulamaya koyduk. Çok süre geçmeden CTP borularının patladığını gördük. Bu konuda birçok insan bize yüklendi. CHP Meclis üyeleri ve basın bize yüklendi. Bu konuda bizim bir suçumuz yoktu. İller Bankası’nın hatasıydı. İlerleyen süreçte bankaya dava açtık” dedi. Bolu Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aksoy, bu sözlere karşılık olarak Başkan Yılmaz’a CTP borularını kendisinin istediğini söyleyerek; “Biz boruların çelikten olmasını söyledik. Siz CTP boruları konusunda direttiniz. Bu durumun sorumlusu siz olacaksınız. Birçok kez belirttik CTP borularının dirençsiz olduğunu ve zarar ettireceğini. Siz dinlememeyi tercih ettiniz” ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz ise bu sözlere “Bu konuda bize boruların CTP olması yönünde İller Bankası diretti. Bizde güvendik, tamam dedik. İller Bankası ile bu sorunu yaşadıktan sonra, bankanın iki kere genel müdürü değişti. En sonunda benim Sakarya’dan bir öğrencim geldi. Şimdi bize her projede kolaylık sağlamaya çalışıyorlar” ifadeleri ile karşılık verdi.

         28.05.2015 tarihli haberimiz;

        İller Bankası ikinci kez yalanladı

        İller Bankası'nın Makine Mühendisleri Odası'na gönderdiği ilk yazısı;

        İller Bankası Anonim Şirketi Hukuk Müşavirliği tarafından gazetemize Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı İller Bankası ile ilgili açıklamalarına cevap ve düzeltme yazısı gönderildi. Boru değişikliğinin kendilerinden kaynaklanmadığını daha önce de Makine Mühendisleri Odası’na gönderdikleri yazı ile açıklayan İller Bankası, bu açıklama ile ikinci kez Bolu Belediye Başkanı Aladdin Yılmaz’ın su hattı ile ilgili açıklamalarını yalanlamış oldu. 

       İller Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada; “İller Bankası A.Ş. 6107 sayılı Kanun ile kurulmuş bir bankadır. Söz konusu Kanun’un “Bankanın amacı ve faaliyet konuları” başlıklı 3. Maddesinin birinci fıkrasında; “(1) Bankanın amacı; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir” hükümleri bulunmaktadır. Bankamızca tüm iş ve işlemler ilgili mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Gazetenizin web sayfasında “Bu yıl içerisinde Hattın Teslimi Yapılacak” ve “Patlama Olmayacak Şekilde Problem Çözülmüş Olacak” başlıkları altında yayınlanan yazıda, Bolu Belediyesi’nin talebi çerçevesinde Bankamızca ihalesi gerçekleştirilen “Bolu(Merkez) Belediyesi İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapımı ile Hamsu Pompa İstasyonu Ve Arıtma Tesisinin Bir Yıl Süre İle İşletilmesi işi’nde CTP boru ile döşenen terfi hattında meydana gelen patlamaların sebebi olarak Bankamız gösterilmiştir.

        Öncelikle belirtelim ki, CTP boru seçiminde Bankamızın hiçbir müdahalesi bulunmamaktadır. Bolu Belediyesince ihale öncesinde 21.06.2004 ve 2004/96 sayılı ve 25.06.2004 tarihli ve 2004/100 sayılı yazılarla Hamsu Pompa İstasyonu ile Arıtma Tesisi arası terfi hattında tasdikli projesindeki çelik borunun CTP olarak değiştirilmesi talep edilmiş ve Bankamızca Belediyenin talebi doğrultusunda imalat yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

      10.01.2013 tarihli haberimiz;

      Can güvenliğimiz tehdit altında, onlar ise topu birbirine atıyor!

       İller Bankası'ndan gelen yazı Gölköy’den Sarıcalar Köyü’ndeki arıtma tesisine kadar uzanan içme suyu isale hattındaki patlamaları 2009 yılından bu yana BolununSesi Gazetesi olarak gündeme taşımaya devam ettik. Son altı aydan bu yana konuya duyarlılık gösteren TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Murat Ataman, isale hattında incelemelerde bulunarak ilgili ve yetkili makamları uyarmaya gayret etti. İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğinin altını çizerek Belediye’ye ve İller Bankası’na yaptığı yazılı müracaatlardan bir sonuç alamayan Ataman, her iki kurumun topu birbirine atması karşısında çaresizliğini anlatan yazılı bir açıklama yaptı. 

         Ataman’ın açıklaması şöyle; 

        “Gölköy’den gelen Bolu içme suyu isale hattında, devreye girdiği 2009 yılından bugüne bir çok patlama meydana gelmiş, bunların yalnızca bir kısmı basına yansımıştır. En son basına 2012 yılı Ağustos ayında yansıyan ve can güvenliğini tehdit eder duruma gelen patlamalar ile ilgili çözüm amaçlı tekliflerimiz, Bolu Belediyesi tarafından değerlendirilmeyerek, yapılan yazışmalarda sorumluluğun İller Bankasında olduğu belirtilmiştir. Bu durum ayrıca basın aracılığı ile Bolu halkına duyurulmuştur.

      Söz konusu İsale hattının hala can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edecek şekilde işletildiği tartışılmaz bir gerçektir.

      Bolu Belediyesi bizim konu ile ilgili sorularımızın muhatabının İller Bankası olduğunu 11.10.2012 tarihinde tarafımıza bildirerek, “Boru Hattı Kabulünün” kendilerince yapılmadığı söylenmiştir. Kurumsal kimliğimizin verdiği sorumluluk gereği, aynı sorular İller Bankası’na sorularak cevap istenmiştir. 28.12.2012 tarihinde İller Bankasından gelen cevapta ise, 24.05.2011 tarihinde düzenlenen protokol ile Hamsu Pompa istasyonu ve içme suyu arıtma tesisin işletilmesinin Bolu Belediyesi’ne teslim edildiği belirtilmiştir. Gelinen noktada arıtma tesisi isale boru hattında meydana gelen patlamaların, Bolu Belediyesi ve İller Bankası tarafından sahiplenilmediği ortadadır.

       Bolu Belediyesi sorunu çözme noktasında isteksiz     

       Pompa istasyonu ile içme suyu arıtma tesisinin işletilmesi, boru hattı olmadan çalıştırılamayacağı düşünüldüğünde, problemli hat ile ilgili olarak Bolu Belediyesi’nin bu problemi çözme konusunda isteksiz veya yetersiz olduğu düşünülmektedir.

      Bolu Belediyesi sorumluluktan kurtulamayacaktır     

      Bolu Belediyesi ve İller Bankasından gelen yazılar ekte, siz değerli kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Bir kez daha belirtmek istiyoruz ki, yakın gelecekte oluşacak isale hattındaki boru patlamaları, Bolu Belediyesi’ni hiçbir sorumluluktan kurtaramayacaktır.

      3 Aralık 2012 tarihli haberimiz

       Başkan mühendislerin yardım talebine sırt çevirdi

       Gölköy Sarıcalar arasındaki içme suyu hattında meydana gelen patlamalarla ilgili çözüm önerilerine karşı Bolu Belediyesi’nin kendilerine sırt çevirdiğini belirten TMMOB’nin yazılı açıklamasında; “Can kaybına da yol açabilecek bu tür güçlü patlamaların önlenebilmesi için hiçbir çözüm de üretilmemektedir. Ortada can ve mal güvenliğini tehdit eden hatalı bir boru hattı dururken, Belediye Başkanı, TMMOB’ye bağlı altı meslek odası tarafından talep edilen ortak çalışma girişimi tekliflerimizi maalesef cevapsız bırakarak dikkate bile almamıştır” denildi.

 

       TMMOB adına Makine Mühendisleri Odası Başkanı Murat Ataman tarafından yayınlanan yazılı açıklama aynen şöyle;

       4.10.2012 tarihinde Bolu Belediyesi'ne yazılı müracaat edilerek Gölköy barajından su sağlayan basınçlı boru hattında oluşan patlamaların bir daha meydana gelmemesi için çözüm önerisi getirmek üzere talep ettiğimiz bilgiler tarafımıza sunulmayarak, 11.10.2012 tarihli Bolu Belediyesi yazısının 6.11.2012 tarihinde tarafımıza ulaştırılan kopyasında, detaylı bilgilerin İller Bankası’ndan alınması gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca 15.10.2012 tarihinde, aynı sorunun çözüm aşamasında, destek olmak için TMMOB’ye bağlı altı meslek odası tarafından talep edilen ortak çalışma girişimi maalesef cevapsız bırakılarak dikkate alınmamıştır.

       Can kaybına da yol açabilecek bu tür güçlü patlamaların önlenebilmesi için hiçbir çözüm de üretilmemektedir. “Önce İller Bankası hattı kabul edecek sonra Belediye'ye devredecek bundan sonra sistem belediyeye ait olacakmış.” türünden bürokratik beklentilerin çözüme herhangi bir katkısı yoktur. Ortada yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden hatalı bir boru hattı bulunmaktadır.

      

       Tüm boru hattının her yerinde patlama olabileceği aşikârdır             

       En son gerçekleşen patlama sonucu sahada yapılan incelememizde sözleşmede yer alan DN900 -PN16-SN5000 CTP tipi boruyu döşemek için açılan hendek ve borunun yerleştirilmesi sırasında aşağıda belirtilen kurallara uyulmadığı düşünülmektedir. Boru üreticileri boru döşemesinde uygulanacak yöntemi aşağıdaki gibi tarif etmektedir. Tüm boru hattının aşağıdaki özelliklerde yapılmadığı düşünüldüğünde her yerde patlama olabileceği aşikârdır.

     

      Hattın yerleşim yerlerinin içinden geçen kısmının yüksek basınçtan arındırılması gereklidir

      Dolgu malzemesi tane büyüklüğü, önerilen çözüm, can ve mal güvenliği önceliği gözetilerek, bu hattın yerleşim yerlerinin içinden geçen kısmının yüksek basınçtan arındırılması gereklidir. Mevcut boru hattının da kullanılacağı önerimizin en ekonomik değerlendirme olacağı inancındayız.

 

      Ulaştığı yere kadar pompaya gerek yoktur      

      Borudan kendi haline bırakılan suyun ulaştığı yere kadar pompaya gerek yoktur. Mevcut kanalda da su basınçsız olarak arıtma tesisinin altına kadar gelmektedir. Pompanın amacı gitmeyen suyu istenilen yere götürmektir.

 

      Böylelikle patlama olasılığı yok olur     

      Suyun en son ulaştığı yere (boru hattı incelendiğinde gölden gelen su mevcut kanal yolundan arıtma tesisine döndüğü yere kadar kendi cazibesi ile gitmektedir). Burada uygun bir yere terfi istasyonu kurularak toplanan su arıtma tesisi havuzlarına pompalanabilir.

      Böylelikle göl ile yeni kurulacak terfi istasyonu arasındaki su yüksek bir basınçla akmayacağından patlama olasılığı yok olur. Pompalanacak mesafe çok azaldığından buraya yeni bir çelik boru hattı veya düzgün şekilde döşenen yeni bir boru hattı düşünülebilir. Ayrıca daha kısa bir mesafe için pompa kullanılacağından pompa enerji tüketimi de azalarak daha verimli bir sisteme sahip olunacaktır.

 

        27.09.2012 tarihli haberimiz

         Belediye topu İller Bankası’na attı

          Devreye girdiği günden bu yana defalarca patlama yaşanan Gölköy- Sarıcalar boru hattındaki hataların tamamını, Bolu Belediyesi İller Bankası’nın üzerine attı. İki yıldan bu yana sürekli yaşanan patlamalar nedeniyle boru hattı yakınında oturanların korkulu rüyası haline geldi. Bolu Belediye Başkanlığı ise nihayet halkımızın kabusu haline gelen böylesine önemli bir konuda ilk kez bir açıklama yaptı. Kılıçarslan Mahallesi’nde iki gün önce yaşanan patlamadan sonra Bolu Belediyesi resmi internet sitesine yazılı bir açıklama metni koyarak, boru hattındaki tüm sorumluluğun İller Bankası’na ait olduğunu belirtti. Söz konusu hattın İller Bankası'nın kontrolünde olduğunu vurgulayan Bolu Belediyesi'nin açıklamasında; “Belediye olarak İller Bankası’na hem uyarılarımızı yaptık hem de kurumsal olarak yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Banka’nın teknik heyetinin sorunu kısa sürede çözeceğine inanıyoruz” denildi.

        Bolu Belediyesi, yaptığı açıklamada, 25 Eylül’de meydana gelen patlama ile ilgili olarak önemli bir teknik detaya dikkat çekti. İçme suyu arıtma tesisi ve isale hattının Bolu Belediyesi tarafından kesin kabulünün yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle söz konusu hattın yapımının İller Bankası kontrolü ve yetkisinde sürdüğü bildirildi.

        Bolu Belediye Başkanlığı’ndan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ”25 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen üzüntü verici patlama ile ilgili kamuoyunda oluşan endişeleri anlıyoruz. Belediye olarak bize tanınan yetkiler çerçevesinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Bir taraftan da bu konudaki yanlış anlaşılmaları gidermeyi bir görev addediyoruz. Söz konusu isale hattının kontrolü, ‘kesin kabulü’ yapılmadığı için halen İller Bankası yetkisinde bulunmaktadır. Bilindiği gibi projelerin güvenliği proje kontrolörlerinin görev alanına girmektedir. Hattın proje kontrolü İller Bankası’na ait olduğundan Bolu Belediyesi olarak bu hattın üzerinde her hangi bir değişiklik yapamamaktayız. Buna rağmen belediye olarak üzerimize düşeni yaptığımız gibi, projenin yürütülmesi sırasında gördüğümüz teknik aksaklıkları İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne iletmiş durumdayız. Ayrıca bu hat üzerinde Belediye olarak, tüm dirsek ve dönüş noktaları betonlamasını tamamladığımız gibi, ilave hat üzerine hava tahliyesi amacı ile vantuzlar yerleştirilmiştir. Güzergah üzeri asfaltlanmış, ani patlaklarda su fırlatma basıncının asfalt ile direnci azaltılmıştır. Vantuzların rutin olarak kontrolleri sürmektedir. Bundan sonraki aşamada İller Bankası teknik heyeti ilimize gelerek, gerekli tespitleri yerinde yapacak ve sorunun en kısa zamanda çözümünü sağlamaya çalışacaklardır. Biz de Bolu Belediyesi olarak sürecin takipçisi olacağız. Patlama sonrasın da aldığımız önlemlerle bu tür endişe verici kazaların olmayacağını umuyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

 

 

YORUMLAR Toplam yorum: 11
 • Vatandaş(8.8.2017 10:16:32)

  Bu gün cadde yeni mazıları kökez suyu ile  sulanıyor duyarsız bolu uyuyor

 • yalan(7.8.2017 19:49:35)

  Başkan ayıp olmuyor mu milletin gözünün içine baka baka.... belgelerle ispatlı bunlar. Çıkın özür dileyin. Bu çok mu zor. Ama siz de haklısınız. Hangi biri özür dileyeceksiniz ki? Bir dünya bolunun parası çar çur edilmiş vaziyette. sadece su hattı değil ki boşa para harcanan. İzzet baysal caddesi, yollar kaldırımlar. dubalar, çiçekler, böcekler. Allah aşkına doğru söyleyin bebek bahçesi mi, bostanı mı her neyse burada kaç kişi çalışıyor? Bu çalışanların maaşları toplamda kaç lira? Çalışanların maaşları değil bir tanesinin maaşı çıkıyor mu burda üretilenlerden? Bugün sordum belediye önüne tezgah açmışlar. Patlıcan kaça dedim 4 lira dediler. e pazarda 1,5 liraydı patlıcan. Bırak allah aşkına milleti kandırıp durmayın. Bebek miişşş, bostanmışşşşş....  

 • seben14(7.8.2017 10:41:46)

  liyakat aranmadan alınan müühendislerin eseridir bunlar..başkan herşeyi bilemez..cazibeli akış diye bir olay var.projeyi kim yaptıysa suçlu odur.

 • Beyamca(7.8.2017 10:16:22)

  Editör haberler çok uzun, makale niteliğinde .

 • kültür(7.8.2017 09:17:26)

  Ak parti kadrolarından ricam Alaattin Bey'in yol,kavşak vb. gibi yeni düzenlemeler yapmasına lütfen izin vermeyin. Bolu'yu şehir içi yolları konusunda tamiri çok güç bir hale getiriyor. Lütfen hepimiz aynı şehirde yaşıyoruz.

 • Dursun YILMAZ(6.8.2017 23:50:39)

  Bilim,Fen,Teknoloji ve kaliteli insan noksanlığından kaynaklanan hatalar.Bilime,Fene,Teknolojiye ve kaliteli insana yatırım yapabilseydik bugün bunları konuşuyor olmazdık.Boş insanların boşluktan istifade ederek yaptıkları boş işleri boşu boşuna tartışarak değerli vaktimizi de boşuna harcamış oluyoruz.Yabancı Bilim insanları yerine niçin yabancı futbolcu getirdiğimizi ve onlara boş topun peşinde koştukları için milyonları boşu boşuna harcadığımızı hiç düşündünüz mü?

 • nejdet uçak(6.8.2017 23:44:25)

  sayın belediye   BAŞKANIMIZ" DAN=bolu halkından  daire  başı   alt yapı kanalısazyon adı altında  toplanan en az 100 en fazla 200tl   paralar ne için kullanıldı saygılar.

 • YALÇIN(6.8.2017 22:25:01)

  belediyenin neresi patlamıyor ki, kaldırım parke döşeniyor bir ay sonra darmadağın bolunun her yanı K...avşak oldu tıkanmayan kanalizasyon yok su basıyorlar evleri ..ok götürüyor.. üç metre yola altı metre genişliğinde kaldırım sıra sıra her buldukları yere köşe taşı...trafik akışını rahatlatan ara kavşakları kapattılar ortalık alt üzt..sadece borumu patlamış..gidin sayacınıza su yüklemeye rezaleti görün

 • A. S(6.8.2017 21:52:02)

  Belediyede işini bilen mühendis yokdamı Sakarya'dan eski öğrenci geliyor. Liyakat ön planda tutulmazsa şunun bunun adamı diye işe alınırsa işte bu olur Sayın Başkan da kabul etti bunu

 • Öz bolulu(6.8.2017 20:19:47)

  İki kelime izah edeni nasıl takdir etmezsin

 • Davut Kaleli(6.8.2017 17:48:23)

  Bu başkan Bolu'luların eseridir. Oy verin Bolu'lular... Yakışır.

YORUM YAZ (Maksimum 750 karakter uzunlukta olabilir)

Diğer haberler

| Aktaş Mh. Taşhancılar Cad. No: 10 - BoluTel: 0374 212 88 66Faks: kamuran@bolununsesi.comEmail: kamuran@bolununsesi.com |
Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak
20 Şubat 2011 tarihinde sınava girecek olan
Temel Eğitim kursiyerlerimizin son kayıt tarihi
4 Ocak 2011 günüdür.

20 Şubat 2011 tarihinde Yenileme Eğitimi sınavına
girecek kursiyerlerimizin son kayıt tarihi
11 Ocak 2011 günüdür.