Basın Konseyi dışında, hiçbir gasteci cemiyetine üye değiliz

Bolu çocuk doğurmada oldukça geride 

Bolu çocuk doğurmada oldukça geride 
  16 Mayıs 2023

  Bolu çocuk doğurmada oldukça geride Türkiye genelinde 2022 yılına ...

      Bolu çocuk doğurmada oldukça geride 

       Türkiye genelinde 2022 yılına ilişkin doğum istatistikleri açıklandı. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,59 çocuk ile Şanlıurfa olurken, Bolu halkı bu hızda 1,31 çocuk ile oldukça geride kaldı. 2022 yılı Türkiye doğum istatistiklerine göre, Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 oldu. Bolu’ya bakıldığında ise Canlı doğan bebek sayısı 2 bin 954 olduğu öğrenildi.

         Türkiye genelinde 2022 yılına ilişkin doğum istatistikleri açıklandı. 2022 yılı Türkiye doğum istatistiklerine göre, Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 oldu. Bolu'ya bakıldığında ise canlı doğan bebek sayısı 2 bin 954 olduğu öğrenildi.

  Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 oldu

   Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu.

  Bolu ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2 bin 954 oldu

   Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bolu ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 2 bin 954 oldu. Canlı doğan bebeklerin bin 541’i erkek, bin 413'ü kız oldu.

  Bolu ilinde Toplam doğurganlık hızı 1,31 çocuk oldu

   Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bolu ilinde Toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,31 çocuk olarak gerçekleşti.

  Kocaeli ilinde Canlı doğan bebek sayısı 25 bin 508 oldu

   Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 25 bin 508 oldu. Canlı doğan bebeklerin 13 bin 030’u erkek, 12 bin 478'i kız oldu.

  Sakarya ilinde Canlı doğan bebek sayısı 12 bin 213 oldu

   Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 12 bin 213 oldu. Canlı doğan bebeklerin 6 bin 339’u erkek, 5 bin 874'ü kız oldu.

  Düzce ilinde Canlı doğan bebek sayısı 4 bin 402 oldu

   Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 4 bin 402 oldu. Canlı doğan bebeklerin 2 bin 250’si erkek, 2 bin 152'si kız oldu.

  Yalova ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2 bin 828 oldu

   Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yalova ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 2 bin 828 oldu. Canlı doğan bebeklerin 1 466’sı erkek, 1 362'si kız oldu.

  Toplam doğurganlık hızı 1,62 çocuk oldu

   Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2022 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2022 yılında 1,62 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

  Kocaeli ilinde Toplam doğurganlık hızı 1,58 çocuk oldu

   Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,58 çocuk olarak gerçekleşti.

  Sakarya ilinde Toplam doğurganlık hızı 1,55 çocuk oldu

  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde Toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,55 çocuk olarak gerçekleşti.

  Düzce ilinde Toplam doğurganlık hızı 1,48 çocuk oldu

  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,48 çocuk olarak gerçekleşti.

  Yalova ilinde Toplam doğurganlık hızı 1,39 çocuk oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yalova ilinde Toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,39 çocuk olarak gerçekleşti. 

  Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,59 çocuk ile Şanlıurfa oldu

   Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2022 yılında 3,59 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin izledi. Bolu'da Toplam doğurganlık hızı 1,31 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak oldu. Bu illeri 1,21 çocuk ile Karabük, 1,26 çocuk ile Bartın izledi. 

  Kaba doğum hızı binde 12,2 oldu

   Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2022 yılında binde 12,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2022 yılında 12,2 doğum düştü.

  Kocaeli ilinde Kaba doğum hızı binde 12,4 oldu

   Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kocaeli ilinde Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 12,4 oldu.

  Sakarya ilinde Kaba doğum hızı binde 11,4 oldu 

  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Sakarya ilinde Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 11,4 oldu.

  Düzce ilinde Kaba doğum hızı binde 10,9 oldu

   Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Düzce ilinde Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 10,9 oldu.

  Bolu ilinde Kaba doğum hızı binde 9,2 oldu

   Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Bolu ilinde Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 9,2 oldu.

  Yalova ilinde Kaba doğum hızı binde 9,6 oldu

   Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Yalova ilinde Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 9,6 oldu.

  Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 27,3 ile Şanlıurfa oldu 

  Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 27,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 23,7 ile Şırnak, binde 21,2 ile Mardin izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 7,4 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,2 ile Bartın ve Çanakkale, binde 8,3 ile Giresun izledi.

   Adölesan doğurganlık hızı düştü

   Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2022 yılında binde 12'ye düştü. Diğer bir ifadeyle, 2022 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 12 doğum düştü.

   Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,2 oldu

   Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2022 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2022 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,8 oldu.

   
  İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu

   İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. Bu ili 28,3 yaş ile Trabzon, 28,2 yaş ile Tunceli ve Rize izledi.İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,8 ile Ağrı oldu. Bu ili 24,2 yaş ile Muş ve Şanlıurfa, 24,6 yaş ile Kilis izledi.

  Doğumların %3,2'si çoğul doğum olarak gerçekleşti

   Doğumların 2022 yılında %3,2'si çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların %96,4'ü ikiz, %3,5'i üçüz ve %0,1'ü dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti. 

  Doğumların %38,2'si annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti 

  • Ali20 Mayıs 2023 . 01:06

   Bu ekonomi ile 1 çoçuk bile FAZLA...Her doğan çocuk borçlu doğar.Borçlada ölür..
  • Özbolulu18 Mayıs 2023 . 14:05

   Parasizliktan bir yerimiz mi kalkıyor da çocuk yapalım? Geçim derdi düşünmekten libido 0. Hadi yaptın bezi, maması, doktoru, ihtiyacı bir bebeğin aylık kac bin lira gideri var?
  • bolulu17 Mayıs 2023 . 21:56

   kolaymı çocuk büyütmek burası kıskanan alamanya değilki doğum yapacan özel hastane bir sürü para bezi desen ateş pahası mama desen ateş pahası e dünyaya geldin TC no yani vergi numaran hazır e çocuk su içti para wc para neden dünyay geldin para sünnet para okul desen para üst baş cabası bizi kıskanan ALAMANYADA çıkarınyon ohh devlet para veriyor ya adamlarda insan açkalması yasak be bizde ise paran varsa al yoksa aç kal ya kızlayda bile bedava kan alıyor ama sana lazım oldumu ver para ne yapsın millet çocuk yapıbda ayrıca hadi büyüdü iş güç yok
  • Aydın16 Mayıs 2023 . 22:58

   Farkı sığınmacılar kapatıyordur muhtemelen doğumhane önleri yabancı kaynıyor
  • abalı16 Mayıs 2023 . 15:23

   Evlenemeyen insanın çocuk doğumumu olur.Mülteciler dolduruyor o boşluğu.rahat olun ensarcılar.

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  GÜNÜN SÖZÜ

  Gündüz kandilini Hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.

  SON YORUMLAR
  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak