Halk BolununSesi'ne güveniyor. Okunuyorsak sebebi budur

MEZHEBLER(10)

Yurdaer Kalaycı

  14 Ocak 2008

  MALİKİ MEZHEBİ

  İmam Malik, Hicrî 93 yılında,

  Medine?den doğmuştur
  Hayatı boyunca ,

  Medine?den başka bir yere gitmemiştir.

  Bu durumun,

  ?onun fıkhının oluşmasında?,

  tesirleri büyük olmuştur.

  ****
  İmam Malik?in,

  imamı olduğu Medine,

  hadisin beşiği,

  herkesin Sünnete sıkıca yapıştığı bir yerdi

  Medine halkının bu durumu,

  rey?e çok değer veren,

  Iraklıların anlayışlarından farklı idi.
  ****
  İmam Malik,

  kendi usulüne dair,

  bir eser yazmadığı gibi,

  bu konuda ,

  açık bir şeyde söylemiş değildi.

  ****

  Talebeleri meseleleri,

  onun fetvalarına göre çözüyorlardı.

  Fetvaları yetersiz kaldığında da,

  meseleleri onun usulüne göre,

  hallediyorlardı.

  ****

  Onun fıkıh anlayışında,

  Medinelilerin amelinin,

  özel bir yeri vardır.

  O fıkhi bir meselede,

  önce hadise,

  sonra Medinelilerin uygulamalarına,

  arkasından da,

  Tabi?in ve ulemanın görüşlerine bakardı.

  ****
  Malikî mezhebinin dayandığı deliller şunlardır:
  1- Kur?an

  2- Sünnet
  (İmam Malik, Kur?an?ın zahirini Sünnetten önde tutar.)

  3- Sahabe sözleri

  (Bunları sünnetin bir parçası sayardı.
  Bu onun,

  sünnet imamı sayılmasına sebep olmuştur.
  Ebu Hanife ve İmam Şafiî?nin aksine,

  tabiinden itimat ettiklerinin görüşlerine,

  çok önem verirdi.)
  4- İcma:

  Diğerlerine nazaran,

  icma?ı daha çok kullanmıştır.

  Ancak onun icma olarak kabul ettiği,

  sadece Medine ulemasının icmasıdır.
  5- Medineliler?in amelî:

  Medineliler?in amelinin özel bir yeri vardır.

  Zira o,

  ?Medineliler?in yaşayış tarzını?

  Sünnetin, bir tür pratik rivayeti, kabul ederdi. .

  6- Kıyas:
  Kur?an?da bildirilen

  ve hadislerde ortaya konmuş olan,

  hükümlere kıyas yapardı.
  Onun kıyas kaynakları şöylece sıralanabilir:

  Kitap,

  Sünnet,

  Medine ehlinin icmaı

  Sahabe fetvaları.
  7- İstihsan:

  Fıkıh usulünde,

  fer?î bir delil olarak kullanılır.

  8- İstishab:

  Sabit olan bir hükmün,

  değiştiğine delil bulununcaya kadar,

  olumlu veya olumsuz haliyle,

  devam etmesini kabul etmektir.

  İmam Malik, İstishab?ı bir delil olarak almıştır.
  9- Mesâlih-i Mürsele:

  İnsanların iyiliği için,

  fayda bulunanı almak,

  zararlı veya zararı faydasından çok olanı,

  terketmektir.

  Bu prensip,

  İmâm Malik?in en çok kullandığı,

  prensiplerden biridir.
  10- Sedd-i Zerîa:

  Sebebi yok etmek,

  vasıtayı ortadan kaldırmak anlamında,

  bir terkiptir.

  Harama sebep olan şey haramdır;

  helâle vesile olan şey de, helâldir.

  Yani ameller,

  sonuçları göz önüne alınarak,

  ya serbest bırakılır,

  ya da yasaklanır
  11- Örf ve Âdet:

  İmam Malik,

  toplumun iyiliği ve selâmetini muhafaza etmek için,

  şeriat?a ters bir tarafı bulunmayan,

  geleneklere karşı çıkmamayı,

  bir görev saymıştır.

  ****

  Malikî Mezhebinin,

  Mısır?a oradan da Kuzey Afrika yoluyla,

  Endülüs?e,

  ayrıca Sicilya, Fas, Sudan?da yayılmış;

  Bağdata, Basraya, hatta,
  Nişabur?a kadar uzanmıştır.

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

   

  Yazarın diğer yazıları

  GÜNÜN SÖZÜ

  Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

  SON YORUMLAR
  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak