Basın Konseyi dışında, hiçbir gasteci cemiyetine üye değiliz

İSLAMİYET?TİN DOĞUŞU SIRASINDA DÜNYANIN GENEL DURUMU

Yurdaer Kalaycı

  3 Eylül 2007

  İslamiyet?ten Önce Arabistan?ın Durumu:
  Araplar Sami ırkına mensuptur,
  Arabistan da yaşayan halk iki gruptu.
  Güney Araplar:

  Yemenliler olup genellikle yerleşik bir hayatı benimsemişlerdi.
  Kuzey Araplar:

  Arabistan?ın kuzey bölgesinde göçebe (bedevi) bir hayat sürmekteydiler.
  Yemen?de Main Devleti, Seba devleti ve Himyeriler devleti kurulmuştu.
  Kuzey Arabistan?da Nebatiler, Tedmürlüler ve Gassaniler devleti kurulmuştu.
  İslam tarihi bakımından son derece önemli bir yer olan,

  Hicaz bölgesinde ise bir devlet yok idi.
  Hicaz bölgesinin iki önemli şehri Mekke ve Medine idi.
  Mekke?de Kureyş kabilesi hakim idi.
  Mekke önemli bir ticaret ve din merkezi duruma gelmişti.
  (İran, Habeşistan,Yemen ve Bizans ile ticaret yapıyorlardı.)
  Medine ise daha çok tarım şehri idi.

  Burada Araplar ve Yahudiler birlikte yaşıyordu.

  ****
  Din ve İnanış:
  Arabistan?da yaygın olarak putperestlik vardır.

  Büyük putlar Kâbe?de bulunurdu.

  Putlar ziyaret edilir,kurban kesilir,panayırlar düzenlenirdi.

  Bu sayede Mekke önemli bir iktisadi güce sahip olmuştu.

  Hicaz?da tek tanrı inancına sahip ?hanif? denilen insanlar vardı.

  Yahudilik ve Hıristiyanlık da Araplar tarafından biliniyordu.
  ****

  A- O tarihte Asya da ki durum:
  I-Bizans İmparatorluğu (395,1453)

  Roma İmparatorluğu, eski gücünü kaybetmişti.

  395 yılında ikiye ayrıldı.

  Batı Roma?nın başkenti Roma,

  Doğu?nun ki İstanbul oldu.

  Bizans Sasanîlerin, Slâvların, Avarların ve Hunların saldırılarına uğradı.

  VII. yy da Müslümanlar,bir yandan Bizans?ı kuşatırken,

  diğer yandan Suriye, Filistin, Mısır ve Kuzey Afrika?yı ele geçirdi.

  1071 Malazgirt Savaşında ağır yenilgiye uğrayan Bizans,

  kısa zamanda Anadolu?nun büyük bir kısmını kaybetti.

  ****
  II-Sasaniler (224?651)

   

  Miladi III. yy başında İran?da Partlar hakimdi.

  Part imparatorluğu zayıflayınca,(224) Sasani imp kuruldu.

  Sasaniler en güçlü dönemlerini, I. Hüsrev zamanında yaşadı.

  Sasaniler, Batı Göktürkler ile anlaşarak, Akhunlar devletine son verdi.

  Göktürkler, Sasanilere karşı Bizans ile ittifak yaptı.

  Sasaniler, Göktürklerin ve Bizanslıların saldırıları sonucu yıprandı.

  Hz. Ömer zamanında Sasaniler ağır yenilgiye uğradı.

  651?de Sasani Devleti sona erdi.

  ****

  Göktürkler

  552?de kuruldu.

  582 yılında doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı.

  İslamiyetin yayılmaya başladığı dönemde,

  Asya?da önemli bir siyasi güç olmaktan çıkmış,

  Çin hakimiyeti altına girmişti.

  ****

  B- O tarih de Hindistan da ki durum:
  ?Racalar tarafından idare ediliyordu.

  Hindistan?ın sık, sık istila edilmesi ve ?Kast Sistemi?,

  siyasi birliğin kurulmasına imkân vermemişti

  Halk sınıflara ayrılmıştı.

  VI. yy sonunda Thanesar hanedanı,

  mahalli prensleri mağlup ederek,

  Kuzey Hindistan?a hakim oldu.

  ****

  Çin de ki durum:
  Siyasi birlik, Sui Hanedanı (589-906) tarafından sağlanmıştı.

  Sonra Sui hanedanı sona erdi.

  Tıanglar Çin tahtına çıktı.

  Bu dönemde Çin, ?Göktürkleri? bölüp hakimiyetine almıştı.

  Çin sınırları İran?dan Kore?ye, Moğolistan?dan Güneydoğu Asya?ya kadar genişlemişti.

  Din ve İnanış:
  Asya?da İslamiyetin doğuşu sırasında Hıristiyanlık, Musevilik, Zerdüşt, Hindu ve Mani dinleri bulunmaktaydı.
  Zerdüşt dini M.Ö VII. Yüzyılda İran?da ortaya çıktı.

  En büyük tanrısı Ahuramazda idi.

  ****
  Bizans?ta ; Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebi yaygındı.

  Bizans?taki patrik,aynı zamanda tüm ortodoksların dini lideri haline

  gelmişti. Bizans İmparatorluğu Ortodoksluğu resmi devlet dini haline

  getirerek siyasi amaçlarıyla birleştirdi.

  ****
  Sasanilerin egemen olduğu İran?da halkın çoğunluğu Zerdüşt dinine mensuptu.

  Bu dinin esası iyilikle kötülüğün mücadelesiydi.

  İyilik tanrısının adı Ahuramazda (Hürmüz) , kötülük tanrısının adı Angramanyu (Ehrimen) idi.

  İranlılar?ın inanışına göre bu iki Tanrı arasında devamlı savaş vardı.

  İyi biri her zaman Ahuramazda?nın yanında yer almalı ve kötülüklere karşı savaşmalıydı.

  İranlılar, Tanrıları Ahuramazda?ya ateş yakarak tapıyorlardı.

  Bu ateşlerin yandığı yere ?Ateş gede? denir ve Ateş hiçbir zaman söndürülmezdi.

  Ancak bu ateş , Hz. Muhammed?in doğduğu gün kendiliğinden sönecekti.

  ****

  Göktürkler, Göktanrı dinine inanıyorlardı.

  İnanışlarına göre Tanrı Kainatın yaratıcısıydı, tekti, ebedi idi.

  Topa Kağan , Budizm?e büyük ilgi göstererek bu dini Türkler arasında yaymaya çalıştı ise de halk fazla ilgi göstermedi.

  Çünkü ; Budizm Türklerin yaşantısına uygun değildi.

  ****
  Hindistan?da en yaygın din, Hinduizm idi.

  Daha sonra bu ülkede ortaya çıkan Budizm , Hindistan?da fazla yaygınlaşamamış, Çin?de, Tibet?te ve Japonya?da benimsenmişti.

  Temelinde , Tanrı ve ?doğa üstü güç düşüncesi? olmayan Budizm , din olmaktan çok, felsefi bir düşünce idi.

  Ahlâk anlayışının temeli doğruluktur.

  Ruh temizliği, düşünmeyi ve kötülüklerden uzak durmayı öğütlemektedir.
  Çin?de halkın çoğunluğu Budizm dinine inanıyordu.

  Budizmin yanı sıra Şinto ( Tanrılar yolu) dini de halkın arasında yaygındı. Şinto dini, tabiat kuvvetlerine ve atalara tapınma üzerine kurulmuştu.

  • Demirci ÇPAL ' LI Öğr18 Aralık 2019 . 16:11

   Uzun veya kısa fark etmez bizim için gerekli olan bilgiyi edinip aktarmak ve en iyi şekilde kendimizi geliştirmek
  • Kevser 12 Mart 2019 . 18:29

   Bence de ama Tarih için işimi fazlasıyla gördü.
  • Sude7 Mart 2019 . 20:25

   Biraz uzun ama çok iyi anlatılmış.

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

   

  Yazarın diğer yazıları

  GÜNÜN SÖZÜ

  Çalışmak, neşeli olmak, çeneyi sıkı tutmak, işte sana başarı.

  SON YORUMLAR
  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak