Basın Konseyi dışında, hiçbir gasteci cemiyetine üye değiliz

DOĞRU BİLGİYE ULAŞMAK

Yurdaer Kalaycı

  6 Ağustos 2007

  İnançlarımız hakkındaki eğri ve doğru bilgilerin birbirinden ayrılmasına katkı yapmak amacı ile bu köşeyi açtığımı ifade etmiştim.

  Doğru bilgiye ulaşmak için ?terim ve kavramların? da doğru anlaşılması gerekir.

  O nedenle bu yazı da ? temel ansiklopedik kavram ve terimlerin? tanımını vermek istedim.

  ****

  I-İslam veya İslamiyet:

  *-(Arapça: el- İslâm), tek tanrılı, İbrahim?i din.

  *-İslam, peygamberi Hazreti Muhammed aracılığıyla, 7. yy.da yayılmaya başlanmıştır.

  *- Kur?an-ı Kerim?i oluşturan vahiy?ler, Cebrail aracılığıyla peygamberimize bildirilmiştir.

  ****

  İslâm sözcüğünün manası:

  *-S-L-M kökünden türemiştir ve anlamı ?barış?tır.

  *-Bununla birlikte ?teslimiyet? anlamına da gelir.

  *-İslam ?teslimiyet? anlamına gelirken,

  *-Müslüman da ?teslim olan? demektir.

  *-Teslim olunan, Allah?tır.

  *-Kelime olarak, Müslüman ?bağlanan?, ?teslim olan?,

  mümin ise ?şüphesiz inanan? anlamına gelir.

  ****

  Tarihçe:

  İslamiyet 7. yy.da Arap Yarımadası?nda ortaya çıkmıştır.

  ****

  İslam peygamberi Hazreti Muhammed:

  *-Muhammed bin Abdullah (d. 571- ö.632), İslam dininin peygamberidir.

  *- Hz. Muhammed (s.a.v) şeklinde anılır.

  *- En son peygamberdir.

  *- Kendisine Allah tarafından Kur?an vahiy edilmiştir.

  *- Mekke?de doğmuş, veda haccından sonra Medine?de vefat etmiştir.

  ****

  Kur?an:

  *- Kur?ân-ı Kerîm, Hz Muhammed?e Allah tarafından Cebrail aracılığıyla gönderilmiştir.

  *-Fatiha Suresi ile başlar.

  *-Nâs suresi ile sona erer.

  *-Kur?an 610 ? 632 yılları arasında tamamlanmıştır.

  *-Kur?ân ayrıca:

  *Kelamullah,

  *Kitabullah,

  *Furkan,

  *Tenzil,

  *Mushaf,

  *Kitab,

  *Nur

  *Ümmülkitap

  isimleriyle de bilinir.

  ****

  Allah:

  Her şey ile birlikte evrenin yaratıcısı Allah?tır.

  *-O doğmamıştır ve doğurulmamıştır.

  *-Varlığı ezelî ve ebedîdir.

  *-Her şeye gücü yeter.

  Allah?a iman, iman esaslarının birincisidir.

  ****

  İslâm?ın ilk ve tek din olduğu inancı:

  İslam inancına göre insan ve âlem Allah tarafından yaratılmıştır.

  İlk insan olan Âdem?in doğru bir dine inandığı,

  fakat şeytanın etkisi ve nefsinin hataları sonucu insanın zaman, zaman dinden saptığına inanılır.

  En başından beri insanların inandığı din İslâm?dır,

  Diğer dinler bu dinin yozlaşmış (İslam inancından sapmış) formlarıdır

  Buradan hareketle İslam?a göre Hz. Muhammed?in getirdiği yeni bir din değildir.

  O daha önceki peygamberlerin mesajını, yani aynı dini tashih ederek tekrar açıklamıştır.

  ****

  İslamiyet?e göre Musevilik ve Hıristiyanlık:

  İslamiyet?te Musevilik ve Hıristiyanlığın, diğer dinlere nazaran özel bir konumu vardır.

  İslamiyet?te bu dinlerin özünde İslamiyet?in olduğuna,

  Ancak kendilerine indirilen ilâhî kitap ve gönderilen peygamberden yüz çevirdiklerine, ilâhî metinleri yıprattıklarına inanılır.

  Ehl-i Kitab olarak anılan Museviler ve Hıristiyanlar ile ilişkiler;

  diğer dinlere göre büyük farklılık arz eder.

  [Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!? diye Nuh?a emrettiğimizi, sana vahiy ettiğimizi, İbrahim?e, Musa?ya ve İsa?ya emrettiğimizi size de din kıldık.

  Fakat senin kendilerini çağırdığın bu nizam, Allah?a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer.

  İçtenlikle kendine yönelenleri de doğru yola iletir

  İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti.

  Yakup da öyle:

  ?Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm?ı) seçti.

  Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün? dedi].

  ****

  Allah katında din İslâm?dır:

  İslâm?da inanç kavramı:

  *-Allah?tan başka ilah, güç tanımamak,

  *-Allah?ın gönderdiği bütün kitaplara inanmak,

  *-bütün peygamberlere inanmak,

  *- yalnızca Allah?a ait olan sıfatları ve ona has özellikleri Allah?tan başkasına yakıştırmamak,

  *- din sahibi olarak yalnızca Allah?ı görmek,

  *-öldükten sonra dirileceğine,

  *- bir gün hesap verileceğine,

  *-o günün sahibinin Allah olduğuna inanmak,

  olarak özetlenebilir.

  ****

  İslam?da iman:

  İslam dinine göre kişinin iflah olması (kurtuluşa erebilmesi) için îmân etmesi gerekir.

  ****

  (Devamı var)

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

   

  Yazarın diğer yazıları

  GÜNÜN SÖZÜ

  Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.

  SON YORUMLAR
  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak