Basın Konseyi dışında, hiçbir gasteci cemiyetine üye değiliz

Oruç tutan neden az

Ali Özdemir

  16 Temmuz 2014

  Bu yazıda öne süreceğim konular kişisel görüşlerimdir. Bunların tümü doğrudur ya da yanlıştır diyemem. Sadece gözleme ve iletişimlere dayalıdır.

   

  46 yaşında bir eğitimciyim. Hasbelkader ergenlik çağından beri İslam dininin emir ve yasaklarına riayet etmeye çalışıyorum. Aşırı muhafazakar (tutucu) ya da ateist (dinsiz) de değilim.

   

  Bu yaşıma kadar İslamiyeti ve diğer dinleri anlamak / öğrenmek için onlarca kitap, yüzlerce makale okudum. Hala da incelemelerimi sürdürmekteyim.

   

  30 yıldır devam eden İslam dinini öğrenme sürecimin sonucunu bir kitap olarak yayınlamayı da düşünüyorum. Kitabın taslağı da hazır durumda. Ancak anarşist, mürted, kafir, dinsiz, reformist, laikçi, şirk koşan, günahkar vb. gibi damgalar yemekten, dışlanmaktan çekindiğim için çalışmamı erteliyorum. Yazacağım kitapta İslam dininden, Kur'an-ı Kerim'den ne anladığımı, 114 sureden öğrendiklerimin ne olduğunu, dine bakış felsefemi ifade etmek istiyorum. Ancak çoğunluğu Sünni ekolünün Hanefi mezhebine bağlı olan Türk halkının demokrasiyle eşleşmeyen sert tepkilerinden çok çekiniyorum.

   

  Dünya üzerinde yaşayan 1.5 milyar Müslümanın tabi olduğu bir tek kutsal kitap (Kur'an) olmasına rağmen uygulamada bir çok mezhep (Hanefi, Maliki, Hanbeli, Şafii, Caferi,  tarikat, cemaat, fraksiyon karşımıza çıkmaktadır.

   

  Kur'an-ı Kerim ve peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in sünneti dışında İslamiyete bir çok eklemenin yapıldığını düşünüyorum. Doğru olmayan bir çok emir sahih hadis diyerek dinimize sokulmuştur. Aşağıdaki çizelgede önde gelen dört mezhebin çelişkili açıklamalarına bazı örnekler verilmiştir.

   

  2014 yılı itibariyle yaşadığım küçük Anadolu şehrinde yaşayan bir çok yetişkin insanımızın oruç tutmadığını görüyorum. Bu konuda onları asla suçlamıyorum. Zira insanların kafasında oluşan İslamiyet fotoğrafı çok bulanıktır. Yani insanlarımız gerçek İslamiyeti bilmemektedir. Namazlarda okunan duaların anlamını, camilerde okunan Kur'an ayetlerinin anlamını bilen çok azdır. Ayrıca piyasada bulunan 20 kadar Kur'an meali arasında da çok önemli farklar vardır.

   

  Radyo, TV, gazete, kitap, dergi, web sitesi gibi mecralarda topluma seslenen din uzmanlarının ifade ettikleri birbirinden çok farklıdır. Herkes kendine göre bir din anlattığı için kafası karışan sıradan insanlarımız dinden uzaklaşmaktadırlar. Mehmet Şevket Eygi, Cemalnur Sargut, Abdülaziz Bayındır, Süleyman Ateş, Yaşar Nuri Öztürk, Şahin Filiz, Adnan Oktar, Hayrettin Karaman, Nihat Hatipoğlu, Ahmet Mahmut Ünlü, Mustafa Karataş, Eren Erdem, İhsan Eliaçık, Fethullah Gülen, Mustafa İslamoğlu, Bayraktar Bayraklı, Turan Dursun, İlhan Arsel, İskender Evrenosoğlu vb. gibi kişilerin din konusundaki izahatları birbirini tutmamaktadır.

   

  S. Arabistan'da güneşin doğuşuyla batışı arasındaki zaman 10-13 saat arasında değiştiği için bu ülkede oruç tutmak nispeten kolaydır. Ancak insanlar ülkemizde 16-18 saat oruçlu kalmak zorundadırlar. Bu da bedenen ağır işlerde çalışan bir çok insanımızın dayanma gücünün üzerinde bir zamandır. Hele ki kutuplara daha yakın ülkelerde (Almanya, Hollanda, Finlandiya, Danimarka, İsveç vb.) yaşayan Müslümanlar 20-23 saat oruç tutmak zorunda kalmaktadırlar.

   

  Bazı din uzmanları (Abdülaziz Bayındır, Bayraktar Bayraklı vb.) ülkemizde oruca başlama saatinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanlış hesaplandığını bu nedenle insanların 60-70 dakika fazla oruç tutmak zorunda kaldıklarını da ifade etmektedirler.

   

  Konuyu toparlarsak, mezhepler, tarikatlar, cemaatler, gerçek bilgileri saklayan din uzmanları nedeniyle Türk halkı gerçek İslamiyeti öğrenememektedir. Dinin ne olduğunu bilmeyen insanlar ise namaz, oruç, zekat vb. gibi ibadetlerden uzak durmaktadırlar.               

   
  Önde gelen mezheplerin çelişkilerine örnekler:

   

  Konular

  Hanefi

  Maliki

  Şafii

  Hanbeli

  1 Ölü hayvanın derisi helal midir?

  Haram

  Helal

  Haram

  Helal

  2 Yılan balığı yemenin hükmü nedir?

  Helal

  _

  _

  Haram

  3 Erkeğin kırmızı elbise giymesinin hükmü nedir?

  Mekruh

  Helal

  Haram

  Mekruh

  4 Erkeğin sarı elbise giymesinin hükmü nedir?

  Haram

  Helal

  Haram

  Haram

  5 Ud, zurna, dümbelek, boru davul çalmak nedir?

  Mekruh

  Helal

  Helal

  Haram

  6 Karga eti yemenin hükmü nedir?

  Haram

  Helal

  Haram

  Haram

  7 At eti yemenin hükmü nedir?

  Haram

  Helal

  _

  _

  8 Midye yemenin hükmü nedir?

  Haram

  Helal

  _

  _

  9 İstiridye yemenin hükmü nedir?

  Haram

  Helal

  _

  _

  10 Kırlangıç eti yemenin hükmü nedir?

  Helal

  Helal

  Haram

  Haram

  11 Kartal eti yemenin hükmü nedir?

  Haram

  Helal

  Haram

  Haram

  12 İlk iki rekatta Fatiha okumanın hükmü nedir?

  Vacip

  Farz

  Farz

  Farz

  13 Rüku ve secdelerde tesbih etmek nedir?

  Sünnet

  _

  Sünnet

  Vacip

  14 İlk iki rekatta Fatiha'dan sonra sure okumak nedir?

  Vacip

  Mübah

  Sünnet

  Sünnet

  15 Vitir namazının hükmü nedir?

  Vacip

  Sünnet

  Sünnet

  Sünnet

  16 Tüysüz bir delikanlıya değen erkeğin abdesti bozulur mu?

  Hayır

  Evet

  Hayır

  Hayır

  17 Namazda selam almak abdesti bozar mı?

  Evet

  Hayır

  _

  _

  18 Namaz kılan kimsenin önünden geçilmesinin haram olduğu mesafe ne kadardır?

  40 kulaç

  1 kulaç

  3 kulaç

  3 kulaç

  19 Namaz içinde unutarak konuşmak namazı bozar mı?

  Evet

  Hayır

  Hayır

  Evet

  Konular

  Hanefi

  Maliki

  Şafii

  Hanbeli

  20

  Namazda "ah" ve "of" demek namazı bozar mı?

  Evet

  Hayır

  Evet

  Evet

  21

  Abdestin farzları kaçtır?

  4

  7

  6

  7

  22

  Abdesti belli bir sıra ile almak farz mıdır?

  Hayır

  Hayır

  Evet

  Evet

  23

  Abdesti ara vermeksizin almak farz mıdır?

  Hayır

  Evet

  Hayır

  Evet

  24

  Abdestin sünnetlerinin sayısı kaçtır?

  18

  8

  30

  20

  25

  Misvak kullanmak sünnet midir?

  Evet

  Hayır

  Evet

  Evet

  26

  Abdestte ellerin, yüzün ve kolların üçer kere yıkanması sünnet midir?

  Evet

  Hayır

  Evet

  Evet

  27

  Abdestte kulaklar kaç defa mesh edilmelidir?

  1

  1

  3

  1

  28

  Abdesti bozan şeylerin sayısı kaçtır?

  12

  3

  5

  8

  29

  Cinsel organına dokunmak abdesti bozar mı?

  Hayır

  Evet

  Evet

  Evet

  30

  Namazda kahkaha ile gülmek

  abdesti bozar mı?

  Evet

  Hayır

  Hayır

  Hayır

  31

  Deve eti yemek ve cenazeyi

  yıkamak abdesti bozar mı?

  Hayır

  Hayır

  Hayır

  Evet

  32

  Abdest şüphe ile bozulur mu?

  Hayır

  Hayır

  Hayır

  Evet

  33

  Kan akması abdesti bozar mı?

  Evet

  Hayır

  Hayır

  Hayır

  34

  Delikli meshin üzerinden mesh etmek caiz midir?

  Evet

  Evet

  Hayır

  Hayır

  35

  Gusül abdesti almayı gerektiren sebeplerin sayısı kaçtır?

  7

  4

  5

  6

  36

  Gusül abdestinin farzları kaç tanedir?

  11

  5

  3

  -

  37

  Umursamazlıktan veya tembellikten dolayı namaz kılmayanın hükmü nedir?

  Hapsedilir, kanatılana kadar dövülür, öldürülür

  Tevbe etmezse öldürülür

  Üç gün içinde tevbe etmezse öldürülür

  Üç gün içinde tevbe etmezse öldürülür

  Konular

  Hanefi

  Maliki

  Şafii

  Hanbeli

  38

  Ezanın sözleri peşpeşe okunmasa

  da geçerli olur mu?

  Evet

  Evet

  Hayır

  Hayır

  39

  Namazı bitirirken selam vermenin farz olduğu miktar nedir?

  Farz değildir

  1 tarafa vermek farzdır

  1 tarafa

  vermek

  farzdır

  2 tarafa vermek farzdır

  40

  Erkeğin avret yeri neresidir?

  Göbeği ile diz kapağı arası

  Ön ve arka uzuvları

  Göbeği ile diz kapağı arası

  Göbeği ile diz kapağı arası

  41

  Ölüyü yıkarken ağzına ve burnuna su

  vermek gerekir mi?

  Hayır

  Evet

  Evet

  Hayır

  42

  Cenaze namazı, namaz kılmanın yasak olduğu kaç vakitte kılınmaz?

  5

  3

  Her vakitte kılınabilir

  3

  43

  Ölü, gömülmek için öldüğü yerden başka bir yere nakledilebilir mi?

  Evet

  Evet

  Hayır

  Hayır

  44

  Ramazan orucu için hergün ayrı ayrı niyet etmek şart mıdır?

  Evet

  Hayır

  Evet

  Evet

  45

  Kan aldırmak orucu bozar mı?

  Hayır

  Hayır

  Hayır

  Evet

  46

  Erkek ve kadının ziynet eşyalarından zekat vermeleri farz mıdır?

  Evet

  Hayır

  Hayır

  Hayır

  47

  Kâğıt paradan zekat vermek farz mıdır?

  Evet

  Evet

  Evet

  Hayır

  49

  Topraktan çıkan her şey için zekat vermek farz mıdır?

  Evet

  Hayır

  Hayır

  Hayır

  50

  Balın zekatını vermek farz mıdır?

  Evet

  Hayır

  Hayır

  Evet

  51

  Kiralanan veya emanet alınıp ekilen toprağın zekatını vermek farz mıdır?

  Hayır

  Evet

  Evet

  Evet

  52

  Zeytinin zekatını vermek gerekli midir?

  Evet

  Evet

  Hayır

  Evet

  Konular

  Hanefi

  Maliki

  Şafii

  Hanbeli

  53

  Yem ile beslenen ve çalıştırılan hayvanlardan zekat vermek farz mıdır?

  Hayır

  Evet

  Hayır

  Hayır

  54

  Koyun ile keçi kaç yaşlarında olursa zekatı farzdır?

  Koyun

  1

  Keçi 1

  Koyun 1

  Keçi 1

  Koyun 1 Keçi 2

  Koyun

  1/2

  Keçi 2

  55

  Kadın yanında kocası olmadan hacca gidebilir mi?

  Hayır

  Evet

  Evet

  Hayır

  56

  Acizlik veya zaruret yüzünden hacca gidemeyen kişinin kendi yerine başkasını göndermesi caiz midir?

  Evet

  Hayır

  Evet

  Evet

  57

  Haccın şartı kaç tanedir?

  2

  4

  5

  4

  58

  Şeytan taşlarken atılan taşın cemreye düşmemesi caiz midir?

  Evet

  Hayır

  Hayır

  Hayır

  59

  İpeğin üzerine oturmak, yaslanmak, yastık olarak kullanmak, duvar örtüsü yapmak haram mıdır?

  Hayır

  Evet

  Evet

  Evet

  60

  Erkek çocuğa ipek giydirmek caiz midir?

  Hayır

  Hayır

  Evet

  Evet

  61

  Gümüş ile süslenmiş kaptan su içmek

  ya da abdest almak caiz midir?

  Evet

  Hayır

  Hayır

  Hayır

  62

  Sakalı kesmek haram mıdır?

  Evet

  Evet

  Hayır

  Evet

  63

  Tavla oynamak haram mıdır?

  Hayır

  Evet

  Evet

  Evet

  64

  Satranç oynamak haram mıdır?

  Evet

  Evet

  Hayır

  Evet

  65

  Cinsi tecavüzde bulunulan hayvanın hükmü nedir?

  Öldürülür, eti yenmez

  Öldürül mez, eti yenebilir

  Öldürülmez, eti yenebilir

  Öldürülmesi gerekir

  66

  Şarap ve diğer sarhoş edici maddelerin

  içilmesinin cezası kaç değnektir?

  80

  80

  40

  80

  67

  Dinden döndüğü için öldürülen bir kişinin malı mirasçılarına verilebilir mi?

  Evet

  Hayır

  Hayır

  Hayır

  68

  Dinden dönen kadın öldürülür mü?

  Hayır

  Evet

  Evet

  Evet

  69

  Bir kadının hakimlik yapması caiz midir?

  Evet

  Hayır

  Hayır

  Hayır

  70

  Köpek necis bir hayvan mıdır?

  Hayır

  Hayır

  Evet

  Evet

   


   

  Kaynak: http://www.kurandakidin.com/2011/10/14-mezhepler/

  Ali Özdemir

  www.aliozdemir.net

   

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

   

  Yazarın diğer yazıları

  GÜNÜN SÖZÜ

  Çok söyleyen değil, çok iş yapan yöneticeye muhtaçsınız.

  SON YORUMLAR
  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak