Basın Konseyi dışında, hiçbir gasteci cemiyetine üye değiliz

Danıştay Gölcük'teki katliama devam dedi

Danıştay Gölcük'teki katliama devam dedi
  28 Şubat 2024

  Danıştay Gölcük'teki katliama devam dedi Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden ...

  Danıştay Gölcük'teki katliama devam dediDanıştay Gölcük'teki katliama devam dedi

         Danıştay Gölcük'teki katliama devam dedi       

         Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı’nda 2018 yılında yapılan ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle 6 yıldır atıl halde kalan 25 adet bungalov ev için Danıştay onay verdi. 
           Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı’na 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi için 19 Aralık 2017 tarihinde Bolu Belediyesi Meclis Salonu'nda ihale yapıldı. Yapılan ihale daha sonra Bolu Belediyesi Encümeni tarafından iptal edilerek, projenin belediye tarafından gerçekleştirilmesine karar verildi. Kararın ardından projenin içerisinde bulunan 25 adet bungalov evin gölden 500 metre uzaklıkta belirlenen bir alanda yapımına başlandı.

          Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararına itiraz ederek davayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi geçtiğimiz yıl Mart ayında konuya ilişkin kararını açıkladı. Verilen kararda, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi dava konusu işlemin kısmen iptali, kısmen davanın reddi, kısmen davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda Bolu İdare Mahkemesi’nce verilen kararın istinafa başvurulan kısmı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine karar vermiş ve 30 gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 11 Mart 2020 tarihinde oy çokluğu ile karar vermiştir” denildi.

          Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından dosya temyize taşınarak Danıştay’a itiraz edildi. 

         Danıştay 6 yıl sonra kararı bozdu

         Gölcük Tabiat Parkında doğanın katledilmemesi için 6 yıldır süren davada Danıştay, 2016 yılı onaylı Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Revizyon Planını onayladı. Kararda, “Dava konusu 2013 yılı onaylı Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı yönünden karar verilmesine yer olmadığına, 2016 yılı onaylı Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Revizyonunun alanın çitle çevrilmesini öngören kısmının iptaline, planın kır evleri (bungalov) kamp alanı ile idare-konuk evi kullanım kararları dışında kalan kısımları ile kır lokantası, teleferik, dağ kızağı öngörülen kullanım kararları yönünden davanın reddine dair mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin temyize konu Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava kararının oybirliğiyle onanmasına, kır evleri (bungalov) kamp alanı ile idare-konuk evi yönünden planın iptali yolunda verilen mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin kısmının ise plan kararlarında, yapılarda doğal malzemenin kullanılacağı, doğayla bütünlesen yerel mimariyi bozmayan malzeme seçiminin zorunlu olduğu, ağaç dokusu ve doğal bitki örtüsünün hiçbir amaç için tahrip edilemeyeceğinin belirtildiği, bilirkişi raporuna göre kır evlerinin plan kararlarına uygun olarak tek katlı projelendirildiği ve tek katlı olarak, örme tastan ayaklar üzerinde yerden yükseltilerek inşa edildiği, yine dosyada bulunan kamp alanı görüntülerinden de anlaşıldığı üzere çatı saçaklarında ve merdiven sahanlıklarında ağaçların olduğu yerde dişler oluşturularak ağaçların korunduğu, ayrıca kır evlerinin ağaç kesilmeden inşa edildiği, alana yönelik yıllar itibarıyla sürekli ve beklenenin üzerinde artan ziyaretçi sayısıyla kendini gösteren talep durumu da dikkate alındığında, alanda kır evleri (bungalov) kamp alanı yapılmasını öngören plan kararında, sürdürülebilir yasam ilkeleri açısından doğal dengenin korunarak alanın kontrollü kullanımının sağlanmasına yönelik plan amaçlarına aykırılık bulunmadığı, İdare ve Konuk Evi yönünden ise plan raporuna göre içerisinde danışma birimi, broşür, CD, kitap, hediyelik eşya ve yöresel ürün satış birimi, çok amaçlı salon, bilgilendirme panoları, her baryum, tahnit ve fotoğraf sergi alanı, idari birim ve geceleme birimi, ilk yardım ünitesi kullanımlarının bulunacağı ve bu haliyle alanın korunarak kullanılmasına yönelik temel amacın gerçekleştirilmesine idari, sosyal ve ekonomik katkı sağlanacağı, hatta alanda verilmesi zorunlu hizmetler ile mahallinde sunumu halinde etkili ve verimli olabilecek hizmet unsurlarını da ihtiva eder tarzda uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde alanın tümüne hizmet verecek İdare ve Konuk Evinin alanda yer almasının, Gelişme Planının temel amacını oluşturan sürdürülebilir koruma işlevinin, idari ve ekonomik yönlerden gerçekleşmesini sağlayacağı sonucuna ulaşıldığından, davaya konu oyçokluğuyla bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine kesin olarak, karar verildi” ifadelerine yer verildi.  
  Ankara Bölge İdare Mahkemesi de Danıştay’ın bozma kararına uyarak Bolu İdare Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne dair kararın kaldırılarak davanın reddine dair karar verdi.

          Açıklanan kararda “Danıştay Altıncı Dairesinin bozma kararına uyularak davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulü ile 2016 yılı onaylı Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Revizyonunun kır evleri (bungalov) kamp alanı ile idare-konuk evi kullanım kararlarına ilişkin olarak dava konusu işlemin iptali yolunda Bolu İdare Mahkemesince verilen kararın kaldırılmasına, esastan incelenen davanın reddine” ifadeleri kullanıldı.
           Kararın ardından 6 yıldır atıl şekilde bulunan 25 bungalovun bakım ve onarımları yapılarak projenin geri kalan kısımları da tamamlanarak tatilcilerin hizmetine sunulması bekleniyor.

          25 ağustos 2022 tarihli haberimiz;

          Bu meymenetsiz şeylere 4 sene önce 7 milyon harcandı !       

           Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda 'bungalov ve dağ köşkü' projesi kapsamında belediye tarafından 25 bungalov ev yapıldı. Sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Gölcük Platformu'nun doğanın yapısının bozulacağı gerekçesiyle açtığı davada İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi, ardından da projeyi iptal etti.

         Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında, 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017'de ihale yapıldı. İhale kapsamında, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer aldı. Projeye karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Gölcük Platformu, doğanın yapısının bozulacağı gerekçesiyle yargıya başvurdu. Mahkeme aşamasında, Bolu Belediyesi'nce Gölcük Tabiat Parkı'nda ormana bungalovlar yerleştirildi. Bungalovlar hazır hale geldi. Neredeyse bitmek üzere olan projeyle ilgili 2018 yılının aralık ayında, Bolu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. 2019 yılının mayıs ayında da mahkeme tarafından proje iptal edildi.

          Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararına itiraz ederek davayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2020 yılının mart ayında konuya ilişkin kararını açıkladı. Kararda, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi dava konusu işlemin kısmen iptali, kısmen davanın reddi, kısmen davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda Bolu İdare Mahkemesi’nce verilen kararın istinafa başvurulan kısmı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine karar vermiş ve 30 gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 11 Mart 2020 tarihinde oy çokluğu ile karar vermiştir” denildi.

        Karar, danıştay'a taşındı

        Ankara İdare Mahkemesi’nin kararının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından dosya temyize taşınarak Danıştay’a itiraz edildi. Danıştay'ın vereceği karar beklenirken, Bolu Belediyesi'nin 2018 yılında 7 milyon TL harcayarak yaptığı 25 bungalov ev atıl kaldı.

  • Doğa katliamına hayır29 Şubat 2024 . 23:25

   Bu bungalovların kanalizasyonları nereye akacak? Hiç değilse gölün 1 km ötesine yapılsaydı. Yazıklar olsun. Hakkımız haram zıkkım olsun.
  • ERDEMLİ29 Şubat 2024 . 20:34

   Doğa harikası bu hale getiren ve adeta bir doğa katliamına neden olan AKP'li eski Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ'a tüm haklarım haram olsun... Doğaya verdiği zarar inşallah kendisinden çıkar.
  • Bolulu29 Şubat 2024 . 15:55

   Hiçmi Yurtdışı görmediniz. Avrupada Doğaya beton hiç dökmezler. Ağaç yıkılsa almazlar doğal olarak çürür ve gübre olur. Mangala hiç izin vermezler. Bildiğin ormana dalınmış burada. evler zaten ağaçla yapılmış emin olu yüzlerce ağaç ile yapılmıştır. Sonuçta elektrik su ve kanalizsayon çekilmiş. Nasıl doğaya müdahele yapılmamış. Parası olanda kiralasın. Herşey paramı A.Yılmaz. Yazık bu topraklara. Cem in işlettiği tesis var, ne güzel göle gelmeden. Bence tesis dediğin bu şekilde göle uzak olmalı. Günü birlik gel yürüyüşünü yap, sonrada doğayı doğanın sahiplerine bırak. Gece olsun rahatsız etme.
  • kerem29 Şubat 2024 . 12:38

   Hakkımız haram olsun
  • Aladağ29 Şubat 2024 . 11:36

   O kadar yorum içinde 2 tanesi bu durumu onaylar yorum yazmış, birisi Sapanca ile karşılaştırmış. İnsanın kafası biraz çalışacak. Sapanca'nın iklimi farklı, gölü büyük. Düzlük arazi. Gölcük habitat olarak hassas bir yer. Bu kadar ziyaretçiyi kaldıramazken, bir de bungalov yapmak. İlla turizm olsun, bungalov olsun derseniz yer göstereyim size. Seben göleti. Ayman yaylası ile taşlıyayla orman işletmesi arasında yayla yok, büyük bir alan. Oraya kurun bungalovları
  • abalı29 Şubat 2024 . 09:48

   doğayı korumayı bilmeyenler gitsin İsveç e Norveç e baksın.Uzun göl beton oldu,Gölcükte alattinin ve ekabirinin ihtiraslarına kurban edildi,siz vatanı sevmiyorsunuzki doğayı sevseniz.seben göleti ne işe yarar güzelim yayla meraları hayvanların otlakları talan edildi,birde Bolu ikliminde nem arttı,ekolojik dengeyi bozmakta mahirsiniz.
  • vatandaş29 Şubat 2024 . 09:17

   "kır evlerinin ağaç kesilmeden inşa edildiği" mi deniyor. Şaka mısınız siz ya.. Allah aşkına bırakın doğa harikası Gölcük'ü kendi haline.. İş işten geçtikten sonra arasanız da bulamazsınız eski halini. Kartpostallarda kalır resmi.
  • ya bir düşünün29 Şubat 2024 . 09:04

   Alaattin bey ufku geniş ileriyi görebilen bir adam ama gel görki bizim bolu ya bunu anlat.. Gölcük kirlenmesin doğası aynı kalsın diye canım projeyi heder ettiniz.. Bu bungolovlar yapıldığı zaman Türkiye'de bungolovun ismini bilen bile yoktu, herkes şimdi sapancaya akın ediyor sapanca ismini duyurdu... oysa bu proje devam etse sapanca yerine herkes gölcük diyecekti... Gölcük' e bungolov yapılınca oo çevre katlimamı ama herkes ormanların rezilliğini biliyor çöpten pislikten geçilmiyor böyle olunca çevre katlimamı değil tabii..ahh bolu ahh
  • Bolulu29 Şubat 2024 . 08:54

   Düşünen, Yaptıran, Yapan vb. bir katkısı olanlar,Vebalı omrünüz boyunca Sizlerle olsun. Doğaya bu kadar müdahele etmeyin, herşeyin para olmadığını bir gün anlarsınız. Şu düşünceden bir düşün;'Bolu Turizm rantıdır.'. Bolu cennet doğal kalsın. Siz biraz tüketimlerinizi törpüleyin. Eskiler Turizm ilemi yaşadı.
  • Özbolu29 Şubat 2024 . 07:43

   Muhalefet olsun diye her yapılana karşı çıktınız. Orası işletme ihalesine çıkılmıştı ve 5 senede parasını çıkarmış olacaktı. Hem dersiniz bolu turizm kenti olsun hem bilip bilmeden eleştirirsiniz. Turizm ve spor diye bolu çöplüğüne 10 futbol sahası yapılacakmış. Onu destekleyin.
  • Gerçek28 Şubat 2024 . 20:42

   Vatandaş olarak hakkım haram zıkkım olsun.Kimin bu işte çıkarı varsa ve bir şekilde işi kendi menfaatlerine çevirdiyse Allah yemeyi nasip etmesin.
  • KUL HAKKI28 Şubat 2024 . 19:36

   Sorumlulara Kul hakkım helal olmasın
  • kul hakkı28 Şubat 2024 . 18:59

   yine birilerine peşkeş çekilir kimbilir kimin alacağı ayarlanmıştır bile aç kurtlar bekliyordur

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  GÜNÜN SÖZÜ

  Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.

  SON YORUMLAR
  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak