Basın Konseyi dışında, hiçbir gasteci cemiyetine üye değiliz

Gerçek tarikatlar ve sahteleri

Gerçek tarikatlar ve sahteleri
  3 Temmuz 2024

  GERÇEK TARİKATLAR VE SAHTELERİ Yurdaer Kalaycı 1 Mayıs 2007 tarihli ...

  GERÇEK TARİKATLAR VE SAHTELERİ

  Yurdaer Kalaycı

  1 Mayıs 2007 tarihli yazısı

  Tasavvufi anlamda:

  Dünya bir okuldur.

  Doğum anında bu okula kayıt olunur.

  Anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi muhtelif kademeleri vardır.

  ****

  Yaşam üç evreye ayrılır.

  *Bebeklik Evresi

  *Çocukluk Evresi

  a- Akıl Baliğ Öncesi

  b-Akıl Baliğ Sonrası

  - Ergenlik Evresi

  ****

  İslam teolojisine göre:

  Doğan bebek melek tabiatlı, yani tertemizdir.

  (Hıristiyan teolojisine göre ise, bebek kutsal su ile yıkanıp, papaz tarafından vaftiz edilince temizlenir)

  Tanrı onu 'akıl tacı' ile taçlandırır.

  'Akıl tacı'nın' dağıtımı eşitlik esasına göre değildir.

  Tanrı kimine az, kimine çok akıl nasip eder.

  Bebek 'Kendisine nasip (az veya çok) edilen', aklı ile öğrenmeye başlar.

  -Akılda iki bölüme ayrılır.

  a- Rahmani

  b- Şeytani

  Rahmani akıl:

  *-İyiye, güzele, fedakarlık, hoşgörü ve sevgiye yönelir.

  *-Bilgi ile beslenir, düşünce ile gelişir.

  *-İnsanı geliştirip, olgunlaştırır.

  Şeytani akıl ise, nefisi düşünür, doyumsuzdur.

  Öğrenim, yaşam boyu sürer.

  *-Kimi aklın rahmani yolunu takip eder,

  *-Kimi şeytani,

  *-Kimi de her ikisini.

  Ana konu, 'İnsan olmayı öğrenmektir'.

  ****

  Kimi çile çekerek öğrenip marifet sahibi olur.

  Kimi de, 'Haşa huzurdan' eşek.]

  ****

  Kur'ana göre, insan:

  *-Eşref-i mahlukattır (mahlukların en şereflisi).

  *- Allah tarafından, akıl taç'ı ile taçlandırılmıştır.

  *-Tanrının, yeryüzündeki halifesi, yani vekilidir.

  *-İrade-i cüziye (kısmi irade)ile donatılmıştır.

  *-Dolayısı ile seçme özgürlüğü ve iradesine sahiptir.

  ****

  Kur'anın bu tanımına göre;

  Allahın yeryüzündeki vekili olan insan:

  Cüz-i iradesini kullanarak;

  Okumak,

  anlamak,

  düşünmek,

  (insani ölçülerde) üretmek ve yaratmakla mükelleftir.

  Bunun için, elinde ilahi bir kuvvet vardır.

  Akıl!

  ****

  Akıl ile insan:

  Okuyup, anlayarak öğrenir.

  Bilgi sahibi olur.

  Bilgi düşünmeyi tetikler.

  Düşünen araştırır, tahkik eder.

  ****

  Bu, mükemmele ulaşmanın;

  kemale ermenin,

  insan-ı kamil olmanın, yoludur.

  ****

  Hakikate de bu yol aşılarak ulaşılır.

  Çileli bir yoldur bu.

  Her insan bu çileye katlanamaz.

  ****

  Gelelim 'tarikata'.

  Tasavvufa dayanır.

  Tarik kökünden türemedir.

  Tarik, yol demektir.

  Tarikat:

  Tanrı'ya ulaşmak için;

  muhtelif yöntemler benimseyen yollardan,

  her birine verilen addır.

  ****

  [Bu yollarda, akıl ışığında kazanılan bilgiler;

  ilahi aşk ateşine oturtulmuş, gönül güvecinde;

  tefekkür kepçesi ile karıştırıla, karıştırıla;

  çile çekerek ağır ağır pişip demlenir.]

  Bu yola girmek,

  Girilebilirse de, ilerlemek çok zordur.

  Aşık Veysel'in:

  Uzun ince bir yoldayım.

  Gidiyorum gündüz gece.

  Bilmiyorum ne haldeyim.

  Gidiyorum gündüz gece.

  dediği gibi.

  Daha doğrusu:

  İslam Rönesanssının yaşandığı;

  İlim, irfan döneminde çok zor idi.

  Mürşitler gerçek mürşit (Hz Mevlana gibi)

  Müritler ise gerçek müritti.

  (Taptuk Emre'nin müridi Yunus Emre gibi)

  ****

  Sonra:

  Sahte mürşitler, körpe akıllara ambargo koydular.

  Düşünmeyi de yasakladılar.

  Düşünemeyen, akıl gelişemedi.

  Nefisleri de eğitmediler.

  *-Zincir takıp bağladılar.

  *-Nefisler bağlı, ama azgın kaldı.

  ****

  *-Sap ile saman birbirine karıştı.

  *-Pire berber oldu, deve tellal.

  *-İlim, bilgi buharlaştı.

  ****

  Hak aşıklarının yerini;

  Şeytan (para) aşıkları aldı.

  -Rab bana,

  hep bana?

  Dile pelesenk edildi.

  ****

  Sonunda, dini ticaret meta haline getirdiler.

  Yunus Emre gibi:

  Cennet, cennet dedikleri

  Birkaç köşkle birkaç huri

  İsteyene vergil anı

  Bana seni gerek seni

  diyen hak aşıkları yok oldu.

  Onların yerini;

  Allah'ı, 'Cennetten arsa kapmak için'

  sever gibi yapan akıl fukaraları aldı.

  ****

  Arsa talibi akılsızlar çoğaldı da çoğaldı.

  Her biri değişik değişik komisyonculara müşteri oldu.

  Fiyatlar devamlı arttı.

  Böylece:

  Sahte tarikatlar doğmuş oldu.

  • Turan6 Temmuz 2024 . 14:17

   Hakikat rumuzlu yorumcuya : Hz. Peygamberin bu zamandaki varisi ve torunu olan zatı bulup biat etmekle! Çok güzel. Yalnız bir sorun var! Araştırın bakın ; Dünya üzerindeki bütün müslüman ülkelerindeki yüzlerce cemaat ve tarikatların başındaki kişilerin hepsi de kendi uydurdukları şecerelerle Hz. Peygamberin soyundan geldikleri iddiasındalar. Ve hepsi de Ebû Hureyre'ye ait "Ümmetim yetmiş üç fırkadır, sadece bir fırka kurtuluşa erecektir, geri kalan yetmiş iki fırka cehenneme gidecektir." hadisine dayanarak " Hah, işte o fırka biziz, ötekiler cehennemliktir" diyerek birbirlerini tekfir etmekteler. Öteki tarafta da, tekrar tekrar vurgulanarak orta yerde duran bir kesinlik, "Aklınızı kullanın" emri var. (başkalarının aklını değil!) Ne yapacak yani müslüman? Kime doğrulatacak hangisinin doğruyu söyleyip, hangilerinin sahtekâr ve yalancı olduklarını? Deneme yanılma yöntemiyle mi bulacak? İnancıyla kumar mı oynayacak? Bu kadar zor olamaz!
  • Hakikat6 Temmuz 2024 . 09:26

   Her şey kaynağından ve Ehlinden en Doğrusu ile Öğrenilir. İhlas Sahibi , Hz Peygamberimizin bu zamandaki Varisi ve Torunu Olan Zatın ve Onun Talebelerinden Ehli Sünneti Tam ve Doğru olarak Öğrenip Samimiyet ve ihlas ile Yaşayabiliriz. Zira ihlas olmayan hiç bir Ameli Mevla Kabul etmiyor.İhtiyacımız olan Şey İhlaslı olmak . O da Ancak Bu zamandaki Gerçek Varisi Bulup O na Talebe olmakla elde edilebilinir. Ne mutlu O kişilere Son nefesleri Dahil Daim Olsunlar. Amin Ecmain…
  • Gerçek İslam 4 Temmuz 2024 . 18:50

   İslam dininin tek ve bir öğrencisi vardır. O da Hz muhammed sav Efendimizdir. İslam dini Mevlana'ymış. Yunus Emre'ymiş. O'ymuş Bu'ymuş ondan bundan öğrenilmez. Sadece dinin peygamberi olan Hz. MUHAMMED SAV. Efendimizden öğrenilir. Onun sünneti seniyyesi her şeye kafidir. Haram belli helal belli iki arasındaki kalanlar da belli. Hz. Peygamberimizin hayatı adam gibi öğrenilmesi yaşanılmasıdır İslam.
  • Turan4 Temmuz 2024 . 18:04

   Sayın, Orhun Eskici : (Örnek gösterdiğiniz muhteşem "Akıl etmez misiniz?" âyeti hariç) düşüncelerinizle genel olarak mutabık değilim. Fakat onları ifade etme hakkınıza saygı gösteriyorum. (Bu gazete bunun için var.) Hatta, aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırılacağı bile söylenmiştir. Risalet devrine yetişilmiş olsaydı Peygambere kayıtsız şartsız biat edilebilirdi. Gerçek tarikat demişsiniz. Kime doğrulatacaksınız hangisinin en gerçek ve en doğru olduğunu!!? Şu bir gerçek ki; Tarikat, bireyin akletmesini değil akletmemesini şart koşar. Mürit; aklediyorum, hayır bana göre bu böyle diyemez, sorgulayamaz. O kapıdan ancak aklını dışarıda bırakarak girilir. Herkes şeyh efendisine kayıtsız şartsız biat eder ve sadece onun aklına göre hareket eder. Müridin aklı şeyhinin hükmüne es kaza başkaldırıp akletmeye yeltenirse de "şeyhimin vardır bir hikmeti, kerameti" denilerek tövbe edip o akıl bastırılır. Yasaları ihlal etmemek kaydıyla her vatandaş istediği şekilde yaşayabilir, düşünebilir. Sağlıcakla..
  • Gerçekten 4 Temmuz 2024 . 14:29

   Günümüzde herkes okuma biliyor. Dinini öğrenmek ister ise öğrenir ve yaşayabilir. Her Müslüman halifedir. Cahil isen okuma yazma bilmiyor isen takıl bir tarikata, cemaate yolunu bul hem dünyan güzelleşsin hem de ahiretin. Günümüzde tarikat veya cemaate mensup olmak menfaat icabıdır. Son derece karlı bir Kurumlardır. Birbirlerine Son derece destek olurlar. Mesela üniversite kazanan çocuğunuz varsa aç kalmaz açıkta kalmaz. Ve Onları KOCAMAN TEBRİK EDİYORUM. Diğer kurum ve vakıflar bile onlar kadar otorite ve başarılı değillerdir.
  • orhun eskici4 Temmuz 2024 . 13:00

   turan bey , matematik okulda nasıl öğreniliyorsa İslamın da öğrenilmesi lazım, kendini bu yola koyanlar illa birisi yanıma gelsin ben öğreteyim demez, yazarın dediği gibi pişmeye gider. o yüzden hiç ilim öğretmensiz olamayacağı gibi İslam da ben kendim öğreneyim diyerek öğrenilmez. kafanız takıldığında soruyu cevaplayacak alim lazımdır. o yüzden alimin ölümü alemin ölümü gibidir denmiştir. doğru söylediğiniz konu , ve en önemli olan dediğiniz gibi gerçek tarikat ehlini bulmaktır. bunda da akıl devreye girmekte, AKLETMEZ MİSİNİZ ayeti devreye girmektedir. memleketim rumuzlu yazara, ALLAH dağına göre kar verir, bu soruların cevaplarını bularak aydınlanıp İslamla müşerref olman duamdır. senin gibi insanların İslamla müşerref olduktan sonra harika birer müslüman olduğuna o kadar şahid oldum ki. Allah kafandaki soruları bulmanda yardım etsin. diğer bir paragrafta yazara olsun. tek bir cümle bu adamın yazdıkları ile hayatı tamamen çelişki içindedir.
  • Turan3 Temmuz 2024 . 20:57

   "Biz sana bu kitabı, HER ŞEYİ AÇIKLAYAN bir yol gösterici, bir rahmet ve müslümanlara bir müjde olarak indirdik./Nahl 89" ve "Bugün sizin için dininizi tamamladım/Maide-3" ayetlerine göre mürşid vs. gereksiz. Peygamberlik silsilesi de sonlandığına ve bitmiş bir makamın devamı olamayacadığına göre tarih boyunca dünyanın her yerinde "ben peyambere vekâlet ediyorum, asrın müceddidiyim vs." diyerek hiçbir iş yapmadan din üzerinden geçinen ve siyasete payandalık yapan komisyoncuların hiçbirine gerek yok. Her biri, dini yapıdan çok sermaye şirketine, holdinge evrilmis vaziyette. Zayıf iken barışçıl(gözüken), sermayeye, güce kavuşunca da siyaseti, devleti ele geçirmeye çalışan ipleri dışarıda yapılar. Değil diyen tarihe/geçmişe dönüp baksın. Atatürk tekke ve zaviyeleri neden kapattı? : Saf inancı ve dini, bu dinci yapıların elinden kurtarıp dindarlara ve inananların vicdanına geri vermek için. Haklıydı. Bunun için O'na dinciler düşman, dindarlar müteşekkirdir.
  • memleketim3 Temmuz 2024 . 19:45

   tanrı nedendirki kimine çok akıl kimine az akıl veriyor bu bir ikincisi tanrı istediğine istediğini verir istediğinden istediğini alır diyor bazı din adamları vaizler iyide neye göre kime göre alıyor veriyor.

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  GÜNÜN SÖZÜ

  İşsiz adam durgun su gibidir, bozulup kirlenir.

  SON YORUMLAR
  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak